Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

"Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination"

2021L

Kod przedmiotu1213S1-MK-PRACbs6
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńOpracowanie założeń, celu i struktury pracy licencjackiej, zebranie niezbędnych danych, przeprowadzenie badań, analiza wyników, przygotowanie manuskryptu
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaPrzygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi