Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-MK-PRAbs5
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńOpracowanie założeń, celu i struktury pracy licencjackiej, zebranie niezbędnych danych, przeprowadzenie badań, analiza wyników, przygotowanie manuskryptu
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaPrzygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu
Literatura podstawowa1) Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi