Różnorodność protistów i grzybów

Diversity of Protista and Fungi

2020L

Kod przedmiotu1213S1-RPGbs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMakroskopowa i mikroskopowa analiza różnych form organizacji ciała grzybów i organizmów grzybopodobnych. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna (cykle rozwojowe) wybranych przedstawicieli głównych gromad/typów. Mykoryza – typy, znaczenie. Grzyby jadalne i trujące. Zatrucia grzybami (toksyny grzybowe). Morfologia i anatomia plech porostowych, porosty jako bioindykatory
Opis wykładówStanowisko systematyczne, zasady klasyfikacji i zróżnicowanie gatunkowe grzybów (Fungi) i organizmów grzybopodobnych (Protista, Chromista). Komórka grzybowa. Grzybnia wegetatywna – morfologia i rodzaje. Chemizm i odżywianie grzybów. Metabolizm: trofofaza i idiofaza. Specyfika i różnorodność form rozmnażania grzybów (holomorfa: anamorfa i teleomorfa, merogamia i amerogamia). Charakterystyka systematyczna, morfologiczna i cechy biologiczne wybranych gromad grzybów i organizmów grzybopodobnych (cykle rozwojowe). Stosunki między grzybami a innymi organizmami. Pochodzenie i tendencje ewolucyjne grzybów. Zagrożenie i ochrona grzybów.
Cel kształceniaPoznanie różnorodności biologicznej grzybów (Fungi) i organizmów grzybopodobnych (Protista, Chromista), ich miejsca i roli w środowisku oraz znaczenia dla człowieka
Literatura podstawowa1) Webster J., Weber R.W.S. , Introduction to Fungi, Cambridge University Press, 2007 2) Kendrick B. , The Fifth Kingdom : An Introduction to Mycology, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi