Proseminarium

Proseminar

2020L

Kod przedmiotu1213S1-SEMbs4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńNajważniejsze osiągnięcia w zakresie metod badawczych w naukach biologicznych. Uczciwość i wiarygodność nauki. Nadużycia i oszustwa oraz niebezpieczne idee współczesnej nauki. Zasady pracy z materiałem biologicznym. Wkład polskich naukowców w rozwój nauk przyrodniczych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUzyskanie pogłębionej wiedzy w zakresie studiowanego kierunku oraz tematyki pracy dyplomowej. Rozwijanie umiejętności korzystania z baz danych i specjalistycznego piśmiennictwa naukowego. Poznanie najważniejszych osiągnięć w zakresie metod badawczych w naukach przyrodniczych.
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny, PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak