Taksonomia i różnorodność roślin

Taxonomy and Diversity of Plants

2019L

Kod przedmiotu1213S1-TAKSRObs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMorfologia funkcjonalna roślin
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna i praktyczna z przedmiotu wprowadzającego
Opis ćwiczeńPrezentacja przedstawicieli wybranych grup systematycznych omawianych roślin z uwzględnieniem ich budowy, biologii i ekologii. Analiza drzewa filogenetycznego roślin
Opis wykładówHistoria i systematyki, podstawy ewolucjonizmu i nowoczesnej nomenklatury botaniczne. Ewolucja, zróżnicowanie oraz systematyka głównych linii rozwojowych roślin , analiza najważniejszych teorii ewolucji roślin. Przegląd wybranych grup taksonomicznych i ekologicznych roślin.
Cel kształceniaPoznanie zasad współczesnej taksonomii i zróżnicowania roślin
Literatura podstawowa1) Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika. Morfologia i Systematyka., t. 1-2, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak