Ochrona własności intelektualnej

Protection of Intellectual Property

2021Z

Kod przedmiotu1200SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej,, Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi