Przedmioty do wyboru

Subjects to choose

2022L

Kod przedmiotu1200XX-FAKbs6
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi