Bezkręgowce - zajęcia terenowe

Invertebrates - field activities

2020L

Kod przedmiotu1213S1-BEZTERbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającezoologia bezkręgowce
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńRóżnorodność morfologiczna i cechy charakterystyczne wybranych grup zwierząt bezkręgowych (owady, mięczaki, skorupiaki, pierścienice). Obserwacje i odłowy zwierząt w ich naturalnym środowisku. Poznanie pospolitych i charakterystycznych gatunków występujących w wybranych typach siedlisk: torfowisko przejściowe, jezioro, rzeka, siedliska nadbrzeżne, siedliska leśne i łąkowe. Wskazanie cech przystosowawczych do różnych warunków środowiska. Znaczenie wybranych grup zwierząt w ekosystemach. Wpływ działalności człowieka na rozmieszczenie wybranych grup zwierząt
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie studenta z metodami obserwacji i połowu zwierząt w warunkach terenowych. Przedstawienie różnorodności biologicznej w wybranych siedliskach oraz nauka oznaczania zwierząt w warunkach terenowych
Literatura podstawowa1) Buszko J., Masłowski J., Motyle dzienne Polski, Wydawnictwo "Koliber", 2008, s. s.274 2) Kołodziejczyk A., Koperski P., Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny, Wydawnictwa Uniwesytetu Warszawskiego, 2000, s. 250 3) Zahradnik J., Przewodnik. Owady, Multico O.W., 1996, s. 328 4) Bellmann H., Szarańczaki, Multico O.W., 2009, s. 344 5) Engelhardt W., Przewodnik. Flora i fauna wód śródlądowych, Multico O.W., 1998, s. 313 6) Bellmann H., Ważki, Multico O.W., 2010, s. 280 7) Wiktor A., Ślimaki lądowe Polski, Mantis, 2004
Literatura uzupełniająca1) -, tom
Uwagi