Biofizyka

Biophysics

2020L

Kod przedmiotu1213S1-BIOFbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, WNT Warszawa, 1999 2) Pilawski W., Podstawy biofizyki, PWN Warszawa, 1986 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2008 4) Miedziejko E., Agrofizyka i biofizyka. Podstawowe zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo AR Poznań, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi