Botanika ogólna

General Botany

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-BOTObs
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBudowa i cechy charakterystyczne komórki roślinnej. Charakterystyka tkanek roślinnych. Funkcjonalne układy tkankowe. Obserwacje makroskopowe i mikroskopowe budowy morfologicznej i anatomicznej roślin jedno i dwuliściennych. Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna pędu i korzenia - rola kambium i fellogenu. Analiza powiązań struktury i funkcji organów roślin. Rozwój i budowa organów generatywnych roślin. cykl rozwojowy roślin nasiennych. Analiza budowy i zróżnicowania nasion i owoców.
Opis wykładówDyscypliny botaniczne. Cechy charakterystyczne komórki roślinnej i jej zróżnicowanie funkcjonalne. Pochodzenie, budowa i funkcje tkanek roślinnych. Organografia. Funkcjonalne układy tkankowe. Rola kambium i fellogenu w kształtowaniu budowy anatomicznej wtórnej. Zróżnicowanie sezonowe budowy drewna, typy drewna. Rozwój i budowa organów generatywnych roślin. Cykl rozwojowy roślin nasiennych. Modyfikacje organów generatywnych i wegetatywnych. Przystosowania morfologiczno-anatomiczne roślin dożycia w rożnych warunkach siedliskowych.
Cel kształceniaPoznanie budowy morfologicznej i anatomicznej roślin, oraz powiązań pomiędzy budową komórek i tkanek a funkcjami organów wegetatywnych i generatywnych roślin. Poznanie cyklu rozwojowego roślin nasiennych. Nabycie umiejętności korzystania z mikroskopu optycznego i wykonywania preparatów mikroskopowych. Umiejętność rozpoznawania tkanek struktur roślinnych na podstawie obserwacji mikroskopowych. Poznanie zagadnień z biologii rozmnażania roślin.
Literatura podstawowa1) Szweykowska A., Szweykowski J. , Botanika, Morfologia, t. 1, PWN Warszawa, 2010, s. s.334 2) Malinowski E. , Anatomia roślin , t. -, PWN Warszawa, 1987, s. s.634 3) Hejnowicz Z. , Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Organy wegetatywne , t. 1, PWN Warszawa, 2002, s. s. 980 4) Polakowski B. , Botanika, t. -, PWN Warszawa, 1997, s. s. 713
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak