Chemia ogólna i nieorganiczna

General and Inorganic Chemistry

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-CHONbs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smoczyński L., Wardzyńska R., Zarys Chemii Ogólnej i Analitycznej, UWM w Olsztynie, 2013 2) Praca Zbiorowa, Chemistry, OpenStax College, Rice University, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi