Fizjologia roślin

Plant Physiology

2021L

Kod przedmiotu1213S1-FIROSbs
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBotanika, Chemia, Biochemia
Wymagania wstępnePodstawowe umiejętności pracy laboratoryjnej, wiedza z botaniki i biochemii
Opis ćwiczeńLaboratoryjne eksperymenty wyjaśniające prawa i przebieg: gospodarki wodnej komórki i organizmu roślinnego, fotosyntezy, oddychania, odżywiania mineralnego roślin, kiełkowania nasion, działania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, spoczynku, korelacji i regeneracji.
Opis wykładówProcesy fizjologiczne organizmów roślinnych. Gospodarka wodna komórki i organizmu roślinnego. Gospodarka mineralna roślin i jej znaczenie w rolnictwie. Cykl azotowy. Fotosynteza. Produkcja i dekompozycja materii organicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla. Procesy redoks w biosferze. Oddychanie. Metabolizm wtórny. Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa. Biologia i regulacja rozwoju roślin. Struktura i funkcja roślin a przystosowanie do środowiska.
Cel kształcenia1. Poznanie procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach. 2. Poznanie powiązań procesów fizjologicznych ze środowiskiem zewnętrznym. 3. Umiejętność stawiania hipotez i ich weryfikacja za pomocą eksperymentu.
Literatura podstawowa1) Kopcewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN, 2007 2) Górecki R.J., Grzesiuk S., Fizjologia plonowania roślin, UW-M Olsztyn, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi