Fizjologia zwierząt

Animal Physiology

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-FIZWbs
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dusza L, Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, t. -, UWM, 2013, s. - 2) Przała J., Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia, demonstracje i metody, UWM, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi