Kręgowce - zajęcia terenowe

Vertebrates - field activities

2020L

Kod przedmiotu1213S1-KRETERbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Arnold N., Ovenden D.,, Reptiles and Amphibians Britain and Europe. Field Guide., Harper Collins,, 2002 2) Głowaciński Z. (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Część I. Kręgowce., PWRiL W-wa, 2001 3) Svensson L., Przewodnik Collinsa. Ptaki., Muza W-wa, 2009 4) Aulagnier S., Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. Field Identification Guide., Christpher Helm,, 2009 5) Boroń A., Szlachciak.J. (red.) , Różnorodność i taksonomia zwierząt. Tom 2. Przewodnik terenowy do rozpoznawania wybranych krajowych gatunków zwierząt. , t. 2, Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 2013 6) Berger L., Płazy i gady Polski., PWN Warszawa-Poznań, 2000 7) Pucek Z. (red.), Klucz do oznaczania ssaków Polski. , PWN W-wa, 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi