Laboratorium biologii molekularnej II

Molecular Biology Laboratory I

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-LBL2bs
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sambrook J.F., Russel D.W., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed., t. 1-3, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001 2) Słomski R. (red), Analiza DNA, teoria i praktyka, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008, s. 1-573
Literatura uzupełniająca
Uwagi