Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

"Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination"

2022L

Kod przedmiotu1213S1-MK-PRACbs6
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi