Różnorodność protistów i grzybów

Diversity of Protista and Fungi

2021L

Kod przedmiotu1213S1-RPGbs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Webster J., Weber R.W.S. , Introduction to Fungi, Cambridge University Press, 2007 2) Kendrick B. , The Fifth Kingdom : An Introduction to Mycology, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi