Taksonomia i różnorodność bezkręgowców

Taxonomy and Diversity of Invertebrates

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-TABEbs
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPorównawcza charakterystyka wybranych taksonów zwierząt bezkręgowych. Praktyczne wykorzystanie cech taksonomicznych, morfologicznych i molekularnych w opisie i klasyfikowaniu bezkręgowców do wybranych kategorii systematycznych. Charakterystyka i poznanie cech taksonomicznych wybranych taksonów bezkręgowców występujących w Polsce i na świecie.
Opis wykładówSystematyka jako dziedzina wiedzy łącząca taksonomię, filogenezę i klasyfikację. Wprowadzenie do zasad i metod tworzenia i opisu wybranych taksonów bezkręgowców. Charakterystyka cech taksonomicznych bezkręgowców tworzących główne kategorie systematyczne (typy i gromady). Różnorodność bezkręgowców na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym, sposoby jej poznawania i ochrony.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z zasadami i metodami klasyfikowania zwierząt bezkręgowych oraz zasadami tworzenia i opisywania wybranych taksonów tych zwierząt, a także z systemami klasyfikacji w zależności od wybranych kryteriów. Zapoznanie studenta z różnorodnością zwierząt bezkręgowych w Polsce i na świecie oraz charakterystyką wybranych taksonów tych zwierząt zróżnicowanych na różnych poziomach ich organizacji.
Literatura podstawowa1) red. Cz. Błaszak, Zoologia, t. I-III, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak