Taksonomia i różnorodność roślin

Taxonomy and Diversity of Plants

2020L

Kod przedmiotu1213S1-TAKSRObs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika. Morfologia i Systematyka., t. 1-2, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi