Taksonomia i różnorodność kręgowców

Taxonomy and Diversity of Vertebrates

2020L

Kod przedmiotu1213S1-TAKSbs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPorównawcza charakterystyka wybranych taksonów zwierząt kręgowych. Praktyczne wykorzystanie cech taksonomicznych, morfologicznych i molekularnych w opisie i klasyfikowaniu kręgowców do wybranych kategorii systematycznych. Charakterystyka i poznanie cech taksonomicznych wybranych taksonów kręgowców występujących w Polsce i na świecie.
Opis wykładówSystematyka jako dziedzina wiedzy łącząca taksonomię, filogenezę i klasyfikację. Wprowadzenie do zasad i metod tworzenia i opisu wybranych taksonów kręgowców. Charakterystyka cech taksonomicznych kręgowców tworzących główne kategorie systematyczne (typy i gromady). Różnorodność kręgowców na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym, sposoby jej poznawania i ochrony.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z zasadami i metodami klasyfikowania zwierząt kręgowych oraz zasadami tworzenia i opisywania wybranych taksonów tych zwierząt, a także z systemami klasyfikacji w zależności od wybranych kryteriów. Zapoznanie studenta z różnorodnością zwierząt kręgowych w Polsce i na świecie oraz charakterystyką wybranych taksonów tych zwierząt zróżnicowanych na różnych poziomach ich organizacji.
Literatura podstawowa1) red. Cz. Błaszak, Zoologia, t. I cz. 1., PWN Warszawa, 2015 2) Berger L. , Płazy i gady Polski, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak