Waloryzacja przyrodnicza

Natural Valorisation

2022L

Kod przedmiotu1213S1-WALPbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., Szydłowska J., Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. , t. 1, Wyd. Mantis , Olsztyn, 2013, s. ss. 327 2) Obidziński A. , Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne., t. 1, Wyd. SSGW Warszawa, 2017, s. ss.199
Literatura uzupełniająca
Uwagi