Doradztwo majątkowe

Property Counselling

2018Z

Kod przedmiotu2814N2-DORADMAJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Foryś I. 2008. Doradztwo na rynku nieruchomości, PFRN, Warszawa. 2. Bryx M., Matkowski R., 2002r., "Inwestycje w nieruchomości", wyd. Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, 3. Shlaes J., 2000r., "Tajemnice kuchni doradcy rynku nieruchomości", wyd. Wydawnictwo PFRN w Gdyni.
Literatura uzupełniająca
Uwagi