Kształtowanie i ochrona środowiska

Environmental Management and Protection

2017Z

Kod przedmiotu2814N2-KSZIOS
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cymerman R., Marcinkowska I., 2010r., "Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów", wyd. UWM Olsztyn, 2) Zieńko J., Tokarski J., 1999r., "Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska.", wyd. Wyd AR Szczecin, 3) Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J., 1999r., "Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001", wyd. ECO-KONSULT Gdańsk, 4) Maciak F., 2003r., "Ochrona i rekultywacja środowiska", wyd. SGGW Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi