Podstawy budownictwa

Fundamentals of Civil Engineering

2018Z

Kod przedmiotu2814N2-PODSBUD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca redakcyjna, "Budownictwo ogólne: Elementy budynków. Podstawy projektowania", t.3 wyd. ARKADY 2008,, 2) Praca redakcyjna, " Budownictwo ogólne: Konstrukcje budynków", t.4, wyd. ARKADY 2009, 3) Sieczkowski J., Nejman T. "Ustroje budowlane" Oficyna Wyd. PW, W-wa 2002, 4) Kowalczyk Z., Zabielski J. "Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP 2013, 5) Rajczyk M. "Kosztorysowanie robót budowlanych"; Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 2009. 6) Schabowicz K., Gorzelańczyk T., "Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego", wyd. Donośląskie Towarzystwo Edukacyjne 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi