Rynek nieruchomości

Real Estate Market

2018Z

Kod przedmiotu2814N2-RYNEKNIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBryx Marek, 2006r., "Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie", wyd. PolText, Kucharska-Stasiak Ewa, 2005r., "Nieruchomość a rynek", wyd. PWE.
Literatura uzupełniająca
Uwagi