Teorie gospodarki przestrzennej

Spatial Economy Theories

2017L

Kod przedmiotu2814N2-TGP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bajerowski T., 2003r., "Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią.", wyd. UWM Olsztyn, 2) Chojnicki Z., 1999r., "Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii.", wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 3) Domański R., 1998r., "Zasady geografii społeczno–ekonomicznej.", wyd. Naukowe PWN, 4) Domański R., 2006r., "Gospodarka przestrzenna.", wyd. Naukowe PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi