Zarządzanie nieruchomościami

Real Estate Management

2017L

Kod przedmiotu2814N2-ZARZANIE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bończak-Kucharczyk E., 2007r., "Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa", wyd. TWIGGER, Warszawa, 2) Bończak-Kucharczyk E., 2008r., "Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne", wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 3) Bryx M. (red.), 2009r., "Podstawy zarządzania nieruchomościami", wyd. POLTEXT, Warszawa, 4) Brzeski W.J., 2003r., "Vademecum zarządcy nieruchomości", wyd. Krakowskiego Instytutu Nieruchomości , 5) Foryś I. (red.), 2006r., "Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi", wyd. POLTEXT, Warszawa , 6) Jońska B., 2011r., "Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Praktyczny poradnik dla zarządców nieruchomości biurowych", wyd. C.H. BECK, Warszawa, 7) Kalinowski W., Appelt J. i inni, 1999r., "Gospodarowanie we wspólnocie mieszkaniowej. Poradnik", wyd. ZCO Zielona Góra, 8) Kucharska-Stasiak E., 2000r., "Zarządzanie nieruchomościami", Wydawnictwo Valor, Łódź.9) Mikołajewska B. (red.), 2009r., "Zarządzanie nieruchomościami publicznymi", C.H. BECK,
Literatura uzupełniająca
Uwagi