Zarządzanie nieruchomościami

Real Estate Management

2018Z

Kod przedmiotu2814N2-ZNII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bończak-Kucharczyk E., 2008r., "Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne", wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2) Bryx M. (red.), 2009r., "Podstawy zarządzania nieruchomościami", wyd. POLTEXT, Warszawa, 3) Foryś I. (red.), 2006r., "Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi", wyd. POLTEXT, Warszawa , 4) Henclewska L., Pięta J.K., Marchwicka W., Libera L., 2004r., "Plany zarządzania nieruchomościami - teoria i praktyka", wyd. C.H. BECK, Warszawa, 5) Kucharska-Stasiak E., 2000r., "Zarządzanie nieruchomościami", wyd. ości VALOR, Łódź, 6) Sobczak A.,2000r., "Plany zarządzania nieruchomościami", wyd. POLTEXT, Warszawa, 7) Tertelis M., Karp J., Vieyra S., 2009r., "Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych",, wyd. C.H. BECK, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi