Polityka regionalna i rozwój miast

Regional policy and urban development

2017Z

Kod przedmiotu2814NX-PRIRM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Makulska D, 2004r., "Instrumenty Polityki Regionalnej w Polsce", wyd. SGH, Warszawa, 2) Głąbicka K., Grewiński M., 2003r, 2003r., "Europejska polityka regionalna", wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, 3) Strahl D,, 2006r., "Metody oceny rozwoju regionalnego", wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław. 4)Pogorzelski J. 2012 r. ,,Praktyczny marketing miast i regionów” wyd.: Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa. 5) Mierzejewska L., Wdowicka M. 2011 r. ,,Współczesne problemy rozwoju miast i regionów” wyd.Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.
Literatura uzupełniająca
Uwagi