Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Teoretyczne podstawy wychowania
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 1
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Podstawy doradztwa zawodowego
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Praktyka
Praktyka 1
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
20,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Psychologia rozwoju i osobowości
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Socjologia edukacji/Sociology of education
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Nowe media w edukacji i badaniach 1
0
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
0
ZAL-O
Wykład
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 2
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Metodyka i narzędzia diagnostyczne w doradztwie personalnym i zawodowym
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Pedagogika pracy
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Podstawy pedagogiki szkoły
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy przedsiębiorczości
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy zawodoznawstwa
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
0,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
0
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Nowe media w edukacji i badaniach 2
0
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z grup defaworyzowanych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Budowanie marki osobistej
0
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Edukacja dorosłych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodyka doradztwa personalnego
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy prawa pracy w doradztwie zawodowym
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Praktyka
Praktyka 2
0
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
0,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
0
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza danych z elementami statystyki
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Edukacja międzykulturowa
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodyka pracy z grupą
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Podstawy ekonomii społecznej
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Profilaktyka i promocja zdrowia
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kompetencje komunikacyjne w pracy doradcy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Pedeutologia z podstawami prawnymi pracy nauczycieli
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologia różnic indywidualnych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologiczne aspekty zatrudnienia
0
ZAL-O
Wykład
10
Rynek pracy
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
0,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
0
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Emisja głosu
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka zawodowa
0
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy mediacji i negocjacji
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wspieranie rozwoju profesjonalnego z elementami coachingu
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Wykład monograficzny
0
ZAL-O
Wykład
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja środowisk lokalnych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metody rekrutacji i selekcji
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Projektowanie i ewaluacja szkoleń
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Zarządzanie zasobami ludzkimi
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
0,0