Analiza danych z elementami statystyki

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-ADZES
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodstawowe zagadnienia analizy danych. Rodzaje danych. Podstawowa obsługa programu SPSS. Tworzenie bazy danych. Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie analizy danych ilościowych i jakościowych. Generowanie tabel częstości i tabel krzyżowych. Przekształcanie danych z zastosowaniem funkcji rekodowania. Zastosowanie podstawowych statystyk w analizie danych. Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Parametryczne testy istotności w analizie danych.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, PWN, 2011 2) J. Górniak, J. Wachnicki, Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, -, 2010 3) D. Nachmias, Ch. Frankfort-Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2000 4) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, 2013 5) P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, KUL Lublin, 2012 6) G. A. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna , PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi