Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2021Z

Kod przedmiotu16N1O-BPRIW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaczewski A, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2001 2) Świderska M., Budzyńska-Jewtuch E, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSHE:Łódź, 2008 3) Doleżych B., Łaszczyca P, Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, A. MarszaŁek, 2004 4) Jopkiewicz A., Suliga E, Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, OKiDK, 1998 5) Solomon, Berg, Martin, Vilee, "Biologia, Multico, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi