Emisja głosu

2023L

Kod przedmiotu16N1O-EMG
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. M. Przybysz-Piwko, Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Warszawa, 2006 2) Gałęska-Tritt J., Śpiewam solo i w zespole. Psychofizjologia śpiewu dla każdego, Poznań, 2009 3) Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków-Universitas, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi