Edukacja międzykulturowa

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-EMI
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówdukacja międzykulturowa i regionalna – cele, funkcje i zadania. Zmiany struktury narodowościowej Polski w latach 1945-2021. Instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce. Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku. Stereotypy i uprzedzenia wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w Polsce.,ĆWICZENIA:Życie polityczne, kulturalne i religijne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Tradycje, obyczaje, obrzędy wybranych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Polski.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobek-Ostrowska B.,, "Podstawy komunikowania społecznego",, astrum, 1999 2) Lewandowski E.,, "Pejzaż etniczny Europy",, muza, 2004 3) Matsumoto D., Juang L.,, "Psychologia międzykulturowa, gwp, 2007 4) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka",, pwsb, 2000 5) Grabias S.,, "Język w zachowaniach społecznych",, muza, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak