Kompetencje komunikacyjne w pracy doradcy

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-KKWPD
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSpecyfika relacji doradczej, budowanie relacji; techniki aktywnego słuchania jako narzędzie poznawania i rozumienia klienta, jego celów i zasobów; techniki i pytania wzmacniające oraz osłabiające (bareiry w komunikacji) relację oraz poznawnaie i rozumienie klienta;
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniarozwijanie i udoskonalanie kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej ukierunkowanej na budowanie relacji doradczej
Literatura podstawowa1) J. Steward (red), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. , PWN, 2005 2) M.McKay; M. Davis; P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca, rodzina, zabawa, GWP, 2007 3) D. Kukla (red), Komunikacja w doradztwie zawodowym., Instytut Technologii Eksploatacji, 2008
Literatura uzupełniająca1) Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., , wyd. KOWEZiU, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym,, 2004r., tom
Uwagi