Metodyka i narzędzia diagnostyczne w doradztwie personalnym i zawodowym

2022Z

Kod przedmiotu16N1O-MINDWDPIZ
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe obszary diagnozy w doradztwie zawodowym i personalnym. Podstawowe procedury diagnostyczne w doradztwie zawodowym i personalnym. Rodzaje modeli diagnostycznych. Definicja i etapy diagnozy. Testy i autotesty jako narzędzia diagnostyczne w doradztwie. Rodzaje testów. Pozatestowe metody diagnostyczne w doradztwie zawodowym. Kompetencje personalne i społeczne a rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Etyczne aspekty diagnozy w doradztwie personalnym i zawodowym.,ĆWICZENIA:Wytyczne stosowania testów. Cechy testów psychologicznych. Nieprawidłowości w stosowaniu testów. Zasady konstruowania i stosowania wybranych metod (obserwacja, wywiad i rozmowa, ankieta/kwestionariusz osobowy/ankiety ewaluacyjne, próbki pracy). Studium przypadku – planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego Analiza przypadków – diagnostyka przy zastosowaniu różnego rodzaju narzędzi diagnostycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, 2004, s. 270-289 2) Czarnota-Bojarska J., Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. , PTP, 2009 3) Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii, ., 2003 4) Guzik-Tkacz M., , Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice,, ., 2011 5) Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, ., 2005 6) Jarosiewicz H., Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, ., 2012 7) Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, ., 2006 8) ., Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, KOWEZiU, 2010 9) Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, ,, 2007 10) Rosalska M, Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, ., 2012 11) Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, ., 2004 12) Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K.,, Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, , ., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi