Metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole

2021L

Kod przedmiotu16N1O-MPDZWS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCele kształcenia i treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego. Plan pracy doradcy zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego. Zadania szkolnego doradcy zawodowego. Praca z młodzieżą z uwzględnieniem różnych poziomów kształcenia. Praca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projektowanie zajęć z uczniami.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy., Print-B. Poznań, 1995 2) Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, , Impuls, 2005 3) Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, , PWN, 2009 4) Kargulowa A., Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, PWN, 2009 5) Kargulowa A., Poradnictwo jako wiedza i system działań, ., 1986 6) Kwiatkowski S.M., Wożniak I, Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. , IBE, 2002 7) Paszkowska- Rogacz A., Doradztwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej, ., 2010 8) Paszkowska-Rogacz A. i in, Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, ., 2006 9) Rafał-Łuniewska J., Doradztwo zawodowe w szkole. ORE, ORE, 2017 10) Stańczyk I., Doradztwo personalne i zawodowe, ., 2013 11) ., Zeszyty metodyczno-informacyjne doradcy zawodowego, ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi