Metody rekrutacji i selekcji

2023L

Kod przedmiotu16N1O-MRIS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie terminologiczne w problematykę rekrutacji i selekcji. Istota procesu rekrutacji i selekcji. Diagnoza potrzeb personalnych i planowanie zatrudnienia. Identyfikowanie wymagań wobec kandydata na stanowisko pracy. Pozyskiwanie pracowników: rekrutacja – selekcja – adaptacja. Problemy etyczne związane z procesem rekrutacji i selekcji.,ĆWICZENIA:Metody, rodzaje, techniki, narzędzia rekrutacji. Rodzaje strategii selekcji pracowników. Negocjacja warunków zatrudnienia. Przykłady procedur rekrutacyjnych i selekcyjnych realizowanych w różnych organizacjach oraz ich analiza i ocena.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, 2010 2) Robert Wood, Tim Payne, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, 2012 3) Woźniak Jacek, Rekrutacja. Teoria i praktyka, PWN, 2017 4) Suchar Marek, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi