Praktyka 1

2021L

Kod przedmiotu16N1O-P1
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tripp D, Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu,, WSiP, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi