Praktyka 2

2022L

Kod przedmiotu16N1O-P2
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWICZENIA:Student podejmuje samodzielne działania w placówce edukacyjnej (szkole) polegające na poznaniu struktury placówki, uczestniczeniu w życiu placówki, obserwacji zajęć, diagnozie pedagogicznej uczniów w wybranym obszarze. Student także samodzielnie prowadzi zajęcia edukacyjne i opiekuńcze zgodnie z profilem zawodowym studiowanej specjalności. Student prowadzi dokumentację własnych działań w placówce. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji opiekun z ramienia uczelni ocenia działania studenta w placówce. Kryterium oceny jest samodzielność w przygotowaniu zajęć, rzetelność dokumentacji oraz refleksyjność i krytyczność w opisywaniu zaobserwowanych sytuacji edukacyjnych.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tripp D, Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu,, WSiP, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi