Podstawy ekonomii społecznej

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-PESP
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dacin P.A., Dacin M.T., Matear M., Social Entrepreneurship: Why We Don’t Need a New Theory and How We Move Forward from Here, t. 24/3, "Academy of Management Perspectives”, 2010, s. 37-57 2) Hausner J., Lauris N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja [w:] Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Kraków, 2008, s. 9-34 3) Hausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, t. 1, "Ekonomia społeczna. Kwartalnik", 2007, s. 14 4) Wronka-Pośpiech M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, t. 336, "Studia ekonomiczne. Zeszyt naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” , 2017, s. 90-102
Literatura uzupełniająca
Uwagi