Projektowanie i ewaluacja szkoleń

2023L

Kod przedmiotu16N1O-PIES
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kruk J., Projektowanie edukacyjne - doświadczenie, reprezentacja, działania wśród ludzi i przedmiotów, Uniwersytetu Gdańskiego, 2018 2) Mizerek H. , Ewaluacja edukacyjna - interdyskursywne działania i konfrontacje, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi