Psychologia różnic indywidualnych

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-PRI
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePsychologia ogólna
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć i mechanizmów psychologicznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówHistoria psychologii różnic indywidualnych oraz podstawowe pojęcia związane z tym obszarem psychologii - cecha, typ, styl. Determinanty różnic indywidualnych - rola genów i środowiska w kształtowaniu różnic indywidualnych. Temperament - wprowadzenie w zagadnienie. Wybrane koncepcje temperamentu koncentrujące się na dziecku oraz na człowieku dorosłym. Osobowość jako zespół cech - wpływ na funkcjonowanie jednostki. Inteligencja - zagadnienia ogólne (definicje, wskaźniki, źródła inteligencji, rola kultury). Przegląd koncepcji inteligencji oraz jej adaptacyjna rola w życiu człowieka. ,ĆWICZENIA:Różnice indywidualne - ich manifestacja w życiu codziennym oraz dyskusja nad ich determinantami. Chronotyp - jak różnimy się w zakresie rytmu dobowego. Rola inteligencji w funkcjonowaniu człowieka - jedna czy wiele inteligencji? Człowiek kontra maszyna - czy roboty zastąpią ludzi - dyskusja na wskazane tematy. Różnice indywidualne a kultura i badania międzykulturowe. Zagadnienie stylu na przykładzie radzenia sobie ze stresem i stylów poznawczych. Twórczość - co o niej świadczy? Twórczość i kreatywność jako współcześnie poszukiwane cechy wśród pracowników.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz teoriami i koncepcjami psychologii różnic indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień temperamentu, osobowości oraz inteligencji. Nabycie umiejętności analizy badań naukowych z zakresu różnic indywidualnych oraz gotowości do ich krytycznej analizy i wykorzystania wiedzy z tego obszaru we wspieraniu rozwoju jednostki.
Literatura podstawowa1) McCrae, R., i Costa, P.T. , Osobowość dorosłego człowieka : Perspektywa teorii pięcioczynnikowej (Myśl Psychologiczna). , Wydawnictwo WAM, 2005 2) Nęcka, E. , Inteligencja: Struktura – geneza – funkcje. , GWP, 2003 3) Strelau, J. , Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 4) Strelau, J. , Psychologia temperamentu, Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Literatura uzupełniająca1) Strelau, J., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Temperament i inteligencja. , 1995r., tom 2) Ciarkowska, W., Oniszczenko, W. , wyd. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Szkice z psychologii różnic indywidualnych, 2008r., tom
Uwagi