Psychologia rozwoju i osobowości

2022Z

Kod przedmiotu16N1O-PRIO
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzezińska, A., Psychologiczne portrety człowieka, GWP, 2005 , s. 67-94 2) Brzezińska, A., Psychologiczne portrety człowieka, GWP, 2005 , s. 345-422 3) Vasta, R,, Haith, M.M., Miller, S.A., Psychologia dziecka, WSiP, 1995 , s. 267-309 4) Vasta, R,, Haith, M.M., Miller, S.A., Psychologia dziecka, WSiP, 1995 , s. 355-375 5) Strelau, J., Doliński, D., Psychologia, t. 2, GWP, 2008, s. 182-185 6) Strelau, J., Doliński, D., Psychologia, t. 2, GWP, 2008, s. 230-235 7) Strelau, J., Doliński, D., Psychologia, t. 2, GWP, 2008, s. 262-290
Literatura uzupełniająca
Uwagi