Praktyka śródroczna

2021L

Kod przedmiotu16N1O-PRS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńObserwacja struktury organizacyjnej placówek edukacyjnych, pedagogicznych, opiekuńczych i animacyjnych (adekwatnie do studiowanego zakresu), spotkania z osobami prowadzącymi placówki, zapoznanie z podstawowymi dokumentami placówki, obserwacja zajęć, redagowanie sprawozdań obserwowanych zajęć. Prowadzenie elementów zajęć w placówce, zależnie od studiowanego zakresu.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tripp D, Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, WSiP, 1996 2) MEN, Podstawa programowa, , MEN, 2017 3) właściwe minsterstwo , Dokumenty regulujące pracę specjalisty (doradca zawodowy, animator kultury, pedagog szkolny, opiekun – wychowawca – do wyboru zależnie od specjalności), gov.pl, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi