Pedagogika społeczna

2021L

Kod przedmiotu16N1O-PSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika społeczna – geneza, czołowi przedstawiciele, podstawowe pojęcia Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej. Pedagogika społeczna wobec wyzwań współczesności. Analiza środowisk wychowawczych – stan, zagrożenia, perspektywy. Pedagogika społeczna – obszary empirycznych dociekań. Pola działania pedagoga społecznego. Analiza aktualnych problemów i kwestii społecznych, tj. syndrom 3B, wykluczenie społeczne.,ĆWICZENIA:Rodzina jako środowisko wychowawcze. Przemiany rodziny współczesnej. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. Grupa rówieśnicza, szanse i zagrożenia. Szkoła jako środowisko wychowawcze. Środowisko lokalne środowiskiem wychowawczym. Rozbudzanie sił społecznych w środowiskach wychowawczych. Glokalizm – między globalizacją a lokalnością. Społeczeństwo obywatelskie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) MARYNOWICZ-HETKA EWA, Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki, t. 1, 2, PWN, 2006/2007 2) Pilch T, Lepalczyk I., Pedagogika społeczna. Wychowanie i środowisko, Żak, 1995 3) Kawula S. , Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności- perspektywy, Adam Marszałek, 2002 4) Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, -, 2008 5) Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Adam Marszałek, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi