Praktyka śródroczna

2022L

Kod przedmiotu16N1O-PSR
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńObserwacja struktury organizacyjnej placówek edukacyjnych, pedagogicznych, opiekuńczych i animacyjnych (adekwatnie do studiowanego zakresu), spotkania z osobami prowadzącymi placówki, zapoznanie z podstawowymi dokumentami placówki, obserwacja zajęć, redagowanie sprawozdań obserwowanych zajęć. Prowadzenie elementów zajęć w placówce, zależnie od studiowanego zakres
Opis wykładówIA:Obserwacja struktury organizacyjnej placówek edukacyjnych, pedagogicznych, opiekuńczych i animacyjnych (adekwatnie do studiowanego zakresu), spotkania z osobami prowadzącymi placówki, zapoznanie z podstawowymi dokumentami placówki, obserwacja zajęć, redagowanie sprawozdań obserwowanych zajęć. Prowadzenie elementów zajęć w placówce, zależnie od studiowanego zakresu
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni, Akty prawne będące podstawą działania instytucji/placówki/organizacji pozarządowej. Dokumentacja dotycząca działalności edukacyjnej instytucji/placówki/organizacji udostępniana na miejscu., Wewnętrzne , aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi