Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3

Diploma Seminar and Thesis 3

2023L

Kod przedmiotu16N1O-SDIPD3
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńProwadzenie badań właściwych – analiza jakościowa i ilościowa zebranego materiału empirycznego. Kompozycja pracy. Wymagania redakcyjne: styl i język pracy. Przygotowanie ostatecznej wersji pracy licencjackiej. Zatwierdzenie wersji ostatecznej pracy przez opiekuna naukowego. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, wskazania indywidualne promotorów, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi