Sztuka wystąpień publicznych

2021Z

Kod przedmiotu16N1O-SWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńIstota i rodzaje wystąpień publicznych. Przygotowanie do wystąpienia (podstawy dobrego rozpoczęcia wystąpienia publicznego). Cechy dobrego mówcy. Warunki sukcesu wystąpienia publicznego. Mowa ciała w wystąpieniach publicznych – gestykulacja, postawa, kontakt wzrokowy głos i artykulacja. Komunikacja werbalna jako sztuka prowadzenia dyskusji. Język prezentacji, jego analiza i znaczenie Poziomy komunikacji interpersonalnej. Filtry komunikacyjne w przestrzeni publicznej. Słuchanie jako integralna część wystąpień publicznych. Narzędzia konstruktywnego słuchania. Zasady budowania wystąpienia i prezentacji. Sfery przestrzeni personalnej. Kluczowe błędy pojawiające się podczas wystąpień i sposoby ich unikania. Zasady prowadzenia dyskusji, radzenie sobie z pytaniami i odpowiedziami.
Opis wykładówBrak wykładu
Cel kształceniaPrzedmiot został pomyślany w taki sposób, by student otrzymał wiedzę teoretyczną z zakresu wystąpień publicznych ale również mógł te wiedzę zastosować w praktyce.
Literatura podstawowa1) Beling A., Sztuka wystąpień publicznych, Harmonia, 2014 2) Borg J., Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi, GWP, 2006 3) Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych, GWP, 2014 4) Marcjanik M., Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Trio, 2006 5) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, 2004 6) Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, 1998 7) Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja – wykłady z teorii komunikacji, GWP, 2006 8) kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, 2002 9) Kazimierski L.L., Sztuka wystąpień publicznych, Samo Sedno, 2013
Literatura uzupełniająca1) Niedzicki w., wyd. Poltext, Sztuka Prezentacji w nauce, biznesie, polityce, 2010r., tom 2) Żurek E., Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel, 2004r., tom
Uwagi