Teoretyczne podstawy wychowania

2021Z

Kod przedmiotu16N1O-TPW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia z teorii wychowania (wychowanie, socjalizacja, mechanizmy socjalizacyjne, warunki wychowania, granice wychowania, czynniki rozwoju osobowości, kultura) Doktryny i koncepcje pedagogiczne,ĆWICZENIA:Struktura procesu wychowania Ideał i cele wychowania, formy wychowania, metody i środki wychowania, zasady wychowania Dziedziny wychowania (wychowanie moralne, estetyczne, fizyczne, zdrowotne, intelektualne)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łobocki M. , Teoria wychowania w zarysie, Impuls, 2007 2) Śliwerski B. , Podstawowe nurty i prądy w wychowaniu, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak uwag